Geschiedenis

De Fanfare “Verbroedering” is opgericht 25 juli 1890 in Putte-Kapellen. Het muziekgezelschap startte met veertien leden, een mengeling van Belgen en Nederlanders. Twee jaar daarna had men al liefst 44 leden.
Een bekend figuur was Gerard van Bouwel, die op 11 jarige leeftijd lid werd en in 1904 al zitting nam in het bestuur. De eerste dirigent P. Janssens, bleef maar liefst aan tot in 1936.
Aan beide zijden van de grens trad de fanfare op, wanneer een plaatselijke gebeurtenis daartoe aanleiding gaf. Op nationale feestdagen gaf de internationale samenstelling van de vereniging wel eens problemen, zowel voor Belgisch als Nederlands Putte, omdat men aan de ene kant van de grens een vrije dag had, terwijl men aan de andere zijde moest werken. Een optreden van de fanfare op zo’n dag gaf dan al gauw een onderbezetting.

De “Verbroedering” ging na de Tweede Wereldoorlog door een dal, maar was de crisis in 1970 weer te boven: een eerste prijs te Kapellen werd in de wacht gesleept. Vanaf 28 november 1974 is de fanfare “Koninklijk”. Uit de fanfare kwam tenslotte ook nog een drumband voort.